İK Politikamız

  • Şirketimize, yenilik ve değişimlere açık, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanları kazandırmak,
  • Çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve kurumsal bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Şirketimizi ve sektörü doğru temsil edecek ve sektörel aidiyet hisseden kişileri yetiştirmek,
  • Sektörde öncü olmamızda en önemli olgu olan çalışanlarımıza eğitim başta olmak üzere sürekli yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlamak,
  • Personelin, nitelik ve performansları doğrultusunda kariyer yapmalarına olanak sağlamak.