Çevre Politikamız

Beta Medikal olarak çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

Bu yüzden ; çevreyi korumak,çevre bilinci konusunda çalışanlarımızı ve iş ortaklarımızı bilinçlendirmek,iş süreçlerinde geri dönüşümlü ve doğa dostu ambalaj ürünleri kullanmak,gereksiz kağıt israfını önleyerek arşiv kayıtlarımızı dijitalize etmek şirketimizde genel bir uygulama halini almıştır.Ayrıca doğa kaynaklarının verimli kullanımı,su israfının önlenmesi, tüm süreçlerde enerji tasarrufunun sağlanması, gelecekte üretilecek yeni ürünlerle ilgili çevresel etkilerin dikkate alınması temel çevre yaklaşımımızdır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında yürürlükteki mevzuata uygun davranarak,tüm iş süreçlerini iyileştirip, güvenlik ve çevreye uygunluk prensipleri içinde yönetmek sorumluluğundayız.

Beta Medikal olarak sağlık sektörüne sunulan tüm tıbbi cihaz ve malzemeler uluslararası tıbbi cihaz üretim standardının referansı olan (ISO13485) normlarına uygun üretilmekte olup,insan ve çevre sağlığı açısından harmonizsyon (CE-Conformite Europane) işaretini taşımaktadır. iyer yapmalarına olanak sağlamak,